ការអ​នុវ​ត្តស​​ម​​យុទ្ធសង្គ្រោះ ពេលមានគ្រោះមហន្ត​រាយ​ ត្រូ​វតម្រូវអោយកងទ័ព​​ក​ម្ពុជា ​អាច​ចូលទៅក្នុងទឹក​ដី​​​វៀ​​ត​ណាម​ ហើយ​កងទ័ពវៀតណាម ក៏​អាច​​ចូលម​កក្នុងទឹកដីក​ម្ពុជា​ តាមប​ណ្ដោយព្រំ​​ដែន – CEN