ស្រមោច​គូទ​ទឹកឃ្មុំ ជា​ស្ករ​គ្រាប់​ដ៏​ឆ្ងាញ់​របស់​ប្រជាជន​នៅ ALBORIGINAL – CEN