ស្ពាន​កៀន​ជ្រៃ ត្រូវ​ទឹក​ច្រោះ​ជើង​ទម្រ​នឹង​អាច​ស្រុត​បាក់ ត្រូវ​ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន ដើម្បី​អាជ្ញាធរ​ជួសជុល ស្ថាបនា​ឡើងវិញ​ – CEN