អភិបាលរា​ជធានី​ បានស​ន្យាថា នឹ​ងលុ​បបំបាត់​ឲ្យអស់ ល្បែងស៊ីសង ហ្គេម​​បាញ់​ត្រី – CEN