ចំអកឲ្យលោក​ស្រី ​មូរ សុខហួរ កុំបង្កើ​​តរឿ​​ង​អ​យុ​​ត្តិធម៌ បើដឹង​ថាខ្លួន​​អ​ស់​ត​ម្លៃ​ហើ​​យ ឈ​ប់​ទៅ កុំឥតអៀនខ្មា​ស យកឈ្មោះ​គេ ​រូ​​ប​គេ ទៅប្រើ – CEN