បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ ក្នុង​ខែ​ធ្នូ នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល កើតឡើង​៣១​លើ​ – CEN