យុទ្ធនាការ​លើក​ដំបូង​នៃ​ការ​ស្តារលូ ចាប់ផ្តើម​ចេញដំណើ​ពី​ខណ្ឌ​ទួលគោក ខណៈ​ខណ្ឌ​៣​ទៀត មិនទាន់​ចាប់ផ្តើម​ – CEN