រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ត្រៀម​ចាត់ការ​ច្បាប់​ឲ្យ​ធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះ​ម្ចាស់​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ធំៗ បើក​ចូល​ក្រុង​ពេល​ថ្ងៃ​ – CEN