មេនគរបាលរាជធានីថា ក្រុមស្លៀកស៊ីវិល ចាប់វា​យខ្នោះយុវជនម្នាក់ ជំរិតទារប្រាក់ មិនជាសមត្ថកិច្ចនោះទេ – CEN