នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ស្តីទី​ ស្នើ​ដល់​ធនាគារពិភព​លោ​ក​ ជួយ​គាំទ្រ​ភ្ជាប់​កា​រ​ងារ ​ការ​​គ្រ​ប់គ្រង​​កាក​​សំ​ណល់​រឹង ​​ – CEN