ក្រឡាប់​រថយន្ត បណ្តាល​ឲ្យ​មន្ត្រី​យោធា​៤​នាក់ រងរបួស បន្ទាប់​បើក​វ៉ា​ជែង​គេ​ក្នុង​ស្ថានភាព​គ្រោះថ្នាក់​ – CEN