ប្រធានា​ធិប​តីចិន សម្តែងការជឿទុកចិត្តលើមេ​ដឹ​កនាំហុ​ង​កុង ក្រោយមានការផ្សព្វ​ផ្សា​យថា ប៉េកាំងនឹងដាក់​អ្ន​កថ្មី​ជំនួ​ស – CEN