នាយឧត្តមសេនីយ៍ ជួន សុវណ្ណ ៖ ចាប់ខ្លួនប៉ូលិសស័ក្តិ៤ ដែលលើកជើងធាក់ មន្ដ្រីចរាចរណ៍ និងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ នៅថ្ងៃ១០មករា ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយ – CEN