ចោរម្នាក់ សារភាពថា មុនធ្វើ​សក​ម្មភាព​លួច គឺប្រើប្រាស់​គ្រឿ​ងញៀន​សិន, អាវុធ​ហត្ថ​រាជធា​នីភ្នំ​ពេញ បញ្ជូនចោរលួចកា​ច់​ ក ម៉ូតូ ១នាក់ ទៅតុលាការ – CEN