លំហូរពលករទៅតាមតំបន់អាស៊ាន មានជនខិលខូចឬឧក្រិដ្ឋជន ឆ្លៀតបន្លំកេងប្រវ័ញ្ចលើជនស្លូតត្រង់ទាំងនេះ – CEN