អាជ្ញាធរ​រាជធានី មិន​អនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រភេទ​យានយន្ត ធ្វើ​ចរាចរណ៍​ចូល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពេល​បុណ្យអុំទូក ដើម្បី​ការកកស្ទះ​ចរាចរណ៍​ – CEN