គម្រោង ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ហោះហើរពីទី​ក្រុងប៉ារីស ទៅទីក្រុងបាងកក ​ត្រូវបា​ន​បរាជ័យ, ក្រុមហ៊ុ​នអា​កាសច​រណ៍ Thai Airways មិនឲ្យឡើងយន្តហោះ – CEN