មានការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន រូបភាព និង វីដេអូ ថា មាន​បងប្អូន​ពលករ ពល​ការិនី ខ្មែរ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ រាប់ម៉ឺន​នាក់ កំពុង​រង់ចាំ​សម្រុកចូល​កម្ពុជា – CEN