ព្រះមហាក្សត្រ​ផ្ញើ​សា​ជូន​ជនរួមជាតិ ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ – CEN