រាជធានីភ្នំពេ​ញ ប្រារព្ធពិធីហូបអំបុកនៅ​រ​ម​ណីយ​ដ្ឋា​នវ​ត្តភ្នំ – CEN