ឪពុក​ម្តាយ​កូន ៣​នាក់ ត្រូវ​រថយន្ត​ដឹក​ដី​កិន​ស្លាប់​ – CEN