មនុស្ស២​នាក់ បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ច​រា​ចរណ៍ លើផ្លូវជាតិលេខ​៥ ក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកកំព​ង់​ត្រឡា​ច – CEN