បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​សប្បាយរីករាយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក​ថ្ងៃទី​១ – CEN