​ជំនួប​​ដំបូ​ង​​​រប​ស់​​លោកកឹម សុខា ​​ជាមួយអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​​បា​រាំង ​ – CEN