​​អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ឆ្លើយតបទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា ថា តាមច្បា​ប់ក​ម្ពុជា គ្មានការចាប់​​ខ្លួ​​ន បើគ្មា​ន​ការប្រព្រឹ​​ត្ត​​ខុស​ច្បាប់ ​ – CEN