អា​មេ​រិច​យល់ព្រម​លក់ មី​ស៊ី​ល​ឲ្យ​ជប៉ុន ដើម្បី​ឲ្យ​ជប៉ុន​ទុក​ការពារ​ខ្លួន​ពី​ការគំរាមកំហែង​របស់​ព្យុង​យ៉ាង​ – CEN