រូប១សន្លឹកបង្ហាញក្មេងប្រុសស៊ីរី «អ្នក​ខាត់​ស្បែក​ជើង» សម្លឹង​គេ​ហាត់​ប្រាណ ធ្វើ​ឲ្យ​មហាជន​ពេញ​ផ្ទៃ​ប្រទេស​ស្រណោះ​ខ្លាំង ចុង​ក្រោយ… – CEN