រោង​ចក្រ​កាត់ដេរ អេហ្វឃ្វេ ភើហ្វមមេនស៍ ត្រូវបានអគ្គីភ័យ​លេប​ត្របា​​ក់​អ​ស់ទាំ​ងស្រុង​ – CEN