សូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិ​កម្សាន្តសប្បាយ នៅក្នុង​ថ្ងៃចុ​ងក្រោយ នៃពិធីបុណ្យអុំទូកថ្ងៃ​នេះ​ និងកុំជឿពាក្យភូតកុ​ហ​ក់ដោយ​ក្រុម​បំពុ​លសង្គមមួយចំនួនតូច – CEN