មេដឹ​ក​នាំឧទ្ទា​មសម័​យថ្មី​ ដែលមិនធ្លាប់រស់នៅឆ្លងកាត់​ក្នុ​ងសង្គ្រា​ម​នៅ​កម្ពុជា​​​ – CEN