សកម្មជន​របស់​សម រង្ស៊ី គឺ​រាជបុត្រ សូរ្យ​កាយ្យ វាយប្រហារ​មេ​ខ្លួនឯង​ – CEN