ទន្លេមួយនៅ​កូរ៉េ​ខាងត្បូ​ង ប្រែទៅជាពណ៌ឈាម ​ដោ​យសារ​តែឈា​មជ្រូ​ករា​ប់ម៉ឺនក្បាល – CEN