នារីចិនរូបស្រស់​ម្នា​ក់​ លោតពី​លើជាន់​ទី១២​ អគារខុនដូ ​BALI-2 – CEN