មន្ត្រី​ថ្នាក់​អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន​ម្នាក់ ជំពាក់​លុយ​ស្រី​ភេទ​ជាង​២​ម៉ឺន​ដុល្លារ មិន​ព្រម​សង​ប៉ង​សម្លាប់​បំបិទមាត់​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ – CEN