សិស្សប្រុសម្នាក់​បាញ់​ប្រ​ហារ ទៅលើមិត្ត​ភក្តិ​រប​ស់ខ្លួន បណ្តាលឲ្យស្លា​ប់ ២​នាក់ និងរបួស ៣នាក់ – CEN