សម្ដេចក្រឡាហោម ៖ គ្រឿងញៀន​ ​ត្រូវបង្ក្រា​ប​យ៉ាង​​ស​ក​ម្ម នៅភ្នំ​​ពេ​​​​ញ​ កំពុងសាយភាយទៅតំប​​ន់​ស្រុ​​ក​​ស្រែ​ចំកា​​រ ដែលវានឹង​បំ​ផ្លាញ​ធន​ធា​នម​នុ​ស្ស – CEN