រំលោភ​សេពសន្ថវៈ​កាលពី​៣​ឆ្នាំមុន ហើយ​គេចខ្លួន ឥឡូវ​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN