ជនស​ង្ស័យ មិននិយាយស្ដីធ្វើ​ឆ្កួត ,ឃាត់បុរស​ជន​ជាតិវៀ​តណាម​ម្នាក់ លួចកាច់ក​ម៉ូតូ នៅក្រុង​បាវិត​​ – CEN