មនុ​ស្ស៣​នា​ក់បា​ន រង​របួស​ធ្ង​ន់និង​ស្រា​ល នៅក្នុងគ្រោះថ្នា​​ក់​រ​វា​ងម៉ូ​តូនិ​ងម៉ូ​តូបុកគ្នា – CEN