រុះរើដងស្ទួចខុសបច្ចេកទេស បាក់សង្កត់លើអគារ​កម្ពស់​ប្រមាណ​១១ជាន់ – CEN