លោក យន្ត មីន ៖ ស្ពានដែក​ទ្រុឌទ្រោម​ឆ្លងកាត់​ដៃសមុទ្រ នៃ​ឆ្នេរសមុទ្រ​រាម នឹង​ជំនួស​ដោយ​ស្ពានថ្ម​ថ្មី ក្នុង​ពេល​ដ៏​ឆាប់​ – CEN