លោក ហេង ឡុង ប្តឹង​លោក អុឹម ជីវ៉ា ចំនួន ​៣​ បទល្មើស​ – CEN