គីម ជុងអ៊ុន ត្រួតពិនិត្យមើលការធ្វើសម​យុ​ទ្ធដែនអា​កាស របស់​ទ័​ពកូ​រ៉េ​ខាងជើង – CEN