ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ចក្រាវុឌ្ឍ បញ្ចប់សមាជិក​ភាព​​ ចំនួន៤រូប ពីគណ​បក្ស​​ហ៊្វុ​ន​ស៊ិ​​នប៉ិច – CEN