ផឹកស្រាស្រវឹងទៅដេញក្របី​កាត់ព្រែកតាស្អាង បណ្តាល​ឱ្យល​ង់ទឹក​ស្លាប់​ – CEN