សវនាការ​លើក​ទី​២ តុលាការ​កំពូល បន្ត​ឃុំខ្លួន លោក គឹម សុខ ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ដដែល – CEN