ខណៈពេល​តំបន់​ខ្លះ​លើ​ពិភពលោក កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការធ្លាក់ចុះ​យ៉ាងខ្លាំង​នៃ​សីតុណ្ហភាព​នោះ នៅ​អូស្ត្រាលី​វិញ​ក្តៅហែង កំពុង​អង្រួន​ហ្វូង​ជ្រឹង​ធ្លាក់​ងាប់​ពេញ​ព្រៃ​ – CEN