មនុស្ស​៣នាក់បា​នរងរបួសធ្ងន់ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ រ​វាងម៉ូតូនិងម៉ូតូ ដែលអ្នករងគ្រោះសុទ្ធតែមិនពាក់ពួ​ក​សុវ​ត្ថិភាព – CEN