អ្នកជំងឺទឹ​កនោ​មផ្អែម អាចញ៉ាំ ផ្លែឈើ​ទាំងនេះ​បាន – CEN