ម្នាក់រ​បួសធ្ងន់ ម្នាក់រ​បួសស្រាល ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ច​រា​ចរណ៍ រវាង​ម៉ូតូនិងម៉ូ​តូ នៅស្រុក​ស្វាយ​ជ្រំ – CEN